Har jag ratt att ses karna ex nya partner?

Har jag ratt att ses karna ex nya partner?

Har jag ratt att ses karna ex nya partner?

Sjalv och mitt ex gick atskils pro ett ar darefter och har en 3-arig dotter ihop som vi inneha gemensam vardnad ovanfor. Karna ex inneha traffat en ny forut nagon manad darefter och amna bli sambo inom en snar futurum. Sjalv har uttryckt att sjalv vill raka den nya respektive innan min dotter bor med henne, var pa karna ex anser nej. Jag vet ingenting ifall den nya respektive mer an ett namn medans mitt ex vet namn, alder, syssla osv gallande min sambo som han ocksa traffat flera ganger. Hur sa galler runtom detta? Finns det nagra rattigheter fran min blad eller skyldigheter fran hans blad gallande att var dotter ska omplacering in med en ny respektive?

Pa kontor, telefon eller onlinemote

Tack forut att du vander dig till oss gallande undra Juristen. Nedan kommer jag redovisa forut baksida av underben som galler i din situation, pro att sedan besvara din undra. Fragor innevarande boende, vardnad och bekantskapskrets med barn regleras huvudsak i foraldrabalken (FB).

Foraldrabalken stadgar barns grundlaggande ratt till stabil uppfostran och skotsel (6 fynd. 1 § FB). Detta ar en grundpelare som genomsyrar allt som ledning barnet, och barnets vardnadshavare har ansvar forut att detta foljs.

Barnets basta ska enligt 6 fynd. 2 § FB besta slutgiltig i all fragor som ledning boende, vardnad och umgange. Fragor ifall vilka som bor sallskap med barnet ar ett exempel gallande en fraga dar barnets basta ska besta bestammande. Det amna samt tas omtanke till barnets udda vilja, med barnets alder och mognad i beaktning.

Vardnadshavare ska som utgangspunkt spann enhetlig vardnad gemensamt gripa beslut i fragor som ror barnet och deras personliga angelagenheter (6 billigt. 13 § FB med remittering till 6 fynd. 11 § FB). En undra ifall vilka som bor under synonym ovre grans som barnet ar ett exempel pa en forfragan som ror barnet och deras personliga angelagenheter, och ar nagot som amna brist gemensamt fran bada vardnadshavare.

Vardagliga beslut som ej paverkar barnet kungen nagot speciellt metod behover dock i praktiken inte beslutas gemensamt. Det galler dock enbart massor enkla fragor och beslut.

I de flesta fall anses enhetlig vardnad besta det basta for barnet. Hogsta domstolen inneha dock uttalat att det for gemensam vardnad amna existera en realistisk gallande pro foraldrar att klara av deras konflikter utan bistand utifran (NJA 2007 s. 382).

Ifall en eller bada foraldrarna vill justera vardnadsformen kan fragan provas i domstol. I en vardnadstvist amna bland annat foljande kriterier beaktas:

  • Vardnadshavares lamplighet
  • Riskbedomning i fragan om risken pro att barnet far dalig
  • Barnets behov av bada foraldrarna
  • Barnets egna opinion och vilja
  • Barnets behov av kontinuitet och fasthet

Om en vardnadshavare har en ny respektive som ska omplacering in i bostaden dar barnet bor ar det nagot som paverkar barnet och dess personliga angelagenheter. Detta ar nagot som amna beaktas nar man ser pa baksida av underben som anses besta for barnets basta i vardnads- och boendefragan. Det essentiell ska alltid besta barnets basta.

I en vardnadstvist ar det huvudsak vardnadshavarens lamplighet som provas, men inneha vardnadshavaren en ny partner kommer tillika denna inga i lamplighetsprovningen (ifall an inte i oforandrad stor grad).

Tinga epok med jurist

Det gors som namnt ovanfor aven en skattning fran risken pro att barnet far dalig, och dessutom har ingar en vardnadshavares nya partner i bedomningen. Om personen innebar en risk forut barnet ar detta nagot som beaktas avsevart i fragan om vardnaden. Detta ar dock bara ett fran manga fog som vags kontra varandra.

Jag forstar att du vill ses den nya respektive innan personen flyttar in och bor sammanlagt med ditt kidsen. I och med att du och ditt ex inneha enhetlig vardnad innebara det att ni sallskap amna ta beslut som ror ert manniskobarn. Det innebar ej pa nagot fason att du kan motsatta dig deras relation, men du inneha riktig att skapa din rost hord i fragan ifall vem/vilka barnet ska bo sammanlagt med. Det ar inte en rattighet att atnjuta pricka sitt ex nya respektive, men det ar troligen bade lampad och nodvandigt att lite pricka personen som amna bo tillsammans med ditt barn.

Det basta i er situation ar att testa anlanda fram till en svar mellan er som fungerar pro alla parter. Det viktiga ar att testa na ett beslut som ar for ert barns basta. Test forklara varfor det ar viktigt pro dig att fa traffa ditt ex nya respektive och hur det ar for barnets basta. Om ditt ex ej ar bekvam med att ni samlas fysiskt i bortal kan ge ro alla chilensk fruar i USA parter, innan ni utbredd ett senare tidpunkt kanske valjer att motas. Det finns aven medlingshjalp att ringa.

Onskar du vidare information och support i arendet rekommenderar jag att boka en epok hos en av vara jurister pa Familjens Jurist. Juristerna inneha bred formaga och stor kunskap av vardnadsfragor, och kan ga genom din situation och dina fragor forut att hjalpa dig utifran dina onskemal.

Jag hoppas att du fatt losning pa din undra! Inneha du nagra fler fragor ar du hett valkommen att avsanda in en ny forfragan till oss kungen forfragan Juristen.

Related posts

Leave a Comment